Konstnär: Bullen, vår kära skivomslagstecknare.

MUSIC FOR THE PLANET

Under 2017 och 2018 har bandet Bicycle Beat genomfört projektet Music for the Planet.
I första steget har bandet gjort en turné på tjugo skolor, från första klass upp till folkhögskola, där de spelat och hållit workshops om musik, hållbar utveckling och visioner för framtiden.
Deltagarna har fått vara kreativa medskapare genom att få vara del i en stor orkester och spela på skrot, dansa, leka, klappa med mm. Detta har varvats med djupare reflektionsövningar kring vad som inspirerar dem, vad de vill bidra med till världen och hur deras visioner för framtiden ser ut. De har fått utforska och uttrycka sina visioner genom inlyssnande övningar, genom att uttrycka det i
ord och genom att måla sina egna visionsbilder.
I nästa steg har Bicycle Beat tagit med sig dessa visionsbilder och skrivit ny musik utifrån dem, i ett kreativt samarbete med duon Superkrafter!. Detta har resulterat i ett antal nyskrivna låtar, som tolkar ungas visioner och tankar om framtiden, som under våren framförts på flera scener, bland annat Klimatriksdagen 2018 – en folkriksdag för klimatet och på deras egen klubb på Stallet i
Stockholm.
Syftet med projektet är att med musik, lekfullhet och samskapande ge hopp, inspiration och kraft till människor att ta till sig de stora miljöfrågorna på nya sätt, och formulera sina visioner för framtiden.
Vi tror på vikten av att skriva en ny, inspirerande berättelse om vår samtid och framtid, där omställning till ett hållbart samhälle är central och något vi alla kan bidra till, och som uppmuntrar
oss att ha stora drömmar och följa våra hjärtan.

BOKA EN WORKSHOP!

Vi håller kontinuerligt workshops på skolor och arbetsplatser för att inspirera och ge nya insikter och perspektiv kring hållbar utveckling. Vill ditt företag eller organisation få en inspirationskick på festen, konferensen, er teambuilding eller kampanj? Klart ni ska ha en cykelorkester som kommer in och skakar om!
Vi skräddarsyr upplägg efter era förutsättningar och behov.
Tveka inte att kontakta oss!

FINANSIERAT AV

Vi är supertacksamma för stödet vi fått från Statens Musikverk för att genomföra detta.
Så fantastiskt att resurser finns för kultur! Och för miljöfrågor!

I SAMARBETE MED

 

Utifrån de ungas tankar och visioner om planeten kommer vi skriva ny musik tillsammans med rapartisten DunderDan, och framföra det nyskrivna materialet på Klimatriksdagen 2018 - en folkriksdag för klimatet. Hit kan även elever skicka motioner, konstverk och andra tankar och idéer!

OCH ÄVEN

Vi kommer även framföra den nyskrivna musiken på Klubb Artevist, en klubb i Stockholm med tema konst och klimat, som är organisationen Klimataktions kulturinitiativ. Det ska bli så spännande!